RSS

گزارش دزدی

Sunday, December 30, 2007

* نام مطلب : شیمون پرز در مراسم اعطای دکترا در آنکارا ...

   نویسنده یا خالق اثر : uzakyol 
   دزدیده شده توسط : رجانیوز با اندکی تحریف در اینجا

|

0 comments: